torsdag 22. oktober 2009

Avslutningssang på framlegget

Framlegg til oppgave 10 Emne DH 3000
Avslutningssang

Melodi: Vi er tre små fine damer
Vi er 4 nyutdanna lærere
Og snart klar for jobben vår
Ingen andre nyutdanna lærere
Har en Tiltaksveske som vår

(så skifter melodien til Mari du bedåre… rett inn i referenget)
Får vi har tenkt på Respekt, Ros og Romslighet,
Ja vi har tenkt på Reaksjon og Redelighet
Så alle kan Reflektere over hverdagen sin.

(fra start Mari du bedåre… i en litt kort versjon)
Lærer du formidle
Disse ord med etisk verdi
Kan nok hende du vil se at miljøet vil vokse
Til et sted der hver og en kan bidra med det meste
For vi har tenkt på Respekt, Ros og Romslighet,
Ja vi har tenkt på Reaksjon og Redelighet
Så alle kan vi å skinne over hverdagen sin.

Skrevet av EB siste natten :)

onsdag 21. oktober 2009

”Ja, og formålet vårt med dette verktøyet er å gi både dere som lærere og elevene deres idèer til hvordan dere kan bruke tiltaksveska, som dere også kan videreutvikle og fylle med alt dere vil ønske av tiltak. Her er det ingen begrensninger!

Nå skal dere få en øvelse av oss som går på hvordan dere kan skape et godt psykososialt miljø,ved å lage dere regler for hvordan miljøet skal fungere i klasserommet. Altså klasseregler!

Jeg vil ta dere med på en idèmyldring.
Hver og en av dere har fått utdelt 6 lapper (dette må gjøres på forhånd). Nå vil jeg at dere skal reflektere rundt disse 6 ordene : RESPEKT,ROS,ROMSLIGHET,REAKSJON,REFLEKSJON,OG REDELIGHET.
Hva legger dere i disse ordene? Hva betyr de for hver enkelt av dere? Dere får nå 3 min. –vær målrettet å sett i gang!

”For å få i gang den kreative tankeprosessen og hjelpe dere litt i gang skal jeg ta en liten trall som kanskje kan være med på å inspirere dere.”( Tar opp blokkfløyte fra lomma og spiller to sek.)

Holder opp plakat : 1min igjen

Etter 3 min :” Nå vil jeg at dere skal komme å klistre lappene deres på hver av plakatene som representerer hver av de 6 R ene til han Geir.”

Når alle har satt seg igjen: ”dette kan være en måte og løse oppgaven på. Hver og en må bidra, og en slik idèmyldring kan være med på å skape en felles forståelse for betydning av ordene. Ut i fra denne arbeidsmetoden kan klassen i fellesskap lage sine egne regler for hvordan klassemiljøet skal fungere.”

hEGE SIER

Ja.. nå har vi på labben tatt utgangspunkt i Herre verdiene til Geir o, samtidlig som vi kom på at dette handler om skole. Derfor har vi forsket litt på hva som kreves av ungdommen når de skal ut i jobb. Vi tror R-an har noe å si med tanke på yrkesfagene. Det hadde blitt litt mye om vi skulle tatt for oss alle de 48 fagene. Derfor har vi valgt å spesialisere oss på 3 yrker som Aktivitør, Gull og Sølvsmed og etter som det er så populært for ungdommene i disse dager å bli frisør så tok vi med det også . Vi fant ut at disse yrkene hadde et par fellestrekk som består av at det bare er to år på skole, deretter rett ut i jobb. Etter som vi forsket mer på dette fant vi også ut at de ikke hadde noen kunnskap om etiske verdier. Vi mener at hvis de faktisk er ærlige på hvorfor de ikke kommer seg opp om morgenen, så hadde de vært innenfor begrepet redlighet som er med på å bygge ei bru til respekt. Om de da også reflekterer over hvorfor lønna ikke ble som forventet kan det jo faktisk hende at de kommer på jobb. Men det var i slutten av denne prosessen at vi skaut gullfuglen. Det var da vi kom på den geniale ideen om at elevene kan lære om dette på skolen. For om de skal gå de to årene på videregående så kan de jo lære om R ene her. Vi har derfor laget ei veske som inneholder noen eksempler på oppgaver som vi mener at elevene trenger for å bli mer bevist på etikken, i tillegg til at vi fant ut at dette kunne styrke klassemiljøet også.
Vi mener at denne tiltaksvesken må sees på som en kilde til inspirasjon og ideer. Her er det meget viktig å huske at både metodene og verktøyene alltid må justeres og tilpassen den elev gruppa som det er aktuelt å ta i bruk dette på

Jeg sier alt dette på Trøndersk.

Framlegg oppg 10

Framlegg til oppgave 10 Emne DH 3000
Scenen finner sted i et av klasserom på skolen. Vi har i forkant hengt opp de 6 malte R´ene på veggen bak der dialog og skuespill foregår slik at de er kulisser til framlegget. De må henge så det blir plass for den aktiviteten Susann setter i gang med lapper osv. osv.
Roller: Rektor ved Langedrag vidaregåande skule
Geir O.s Studio Lab. er representert av
Geir O. sjøl (Britt) og hans
To medarbeidarar i kvite forkle (Susann og Hege)
Deltakerne på kurset er tilskuerne våre. De er uten å vite aktører i framlegget.
Slik starter det hele.
Rektor: Hei og velkomne dette
Jeg ser vi er blitt ganske så mange her i kveld, og det er jeg meget takknemlig for at så mange har meldt seg på og viser slik interesse. Det tyder på at vi har en stor arbeidsstab her ved skolen som har en felles forståelse for og et ønske om påfyll og fornying i hverdagen, og at så mange har møtt fram betyr jo også at vi er endringsvillige, nysgjerrige og ønsker å jobbe mot det samme målet med ønsket om bedre læringsmiljøet i klassene på skolen vår.

Nå har det seg slik at vi allerede har hatt flere temakvelder der vi har snakket om situasjonene slik de er nå i forhold til en inkluderende felleskultur i klassen, det psykososiale miljøet og hvordan dette virker inn på læringsmiljøet på VG1. Noen av dere har også fremmet ønsker (kommet med forslag) om hvordan dere gjerne vil ha det, men er litt usikre på hvordan dere skal få det til.
Vi har også snakket rundt forskjellige etiske verdier som vi synes er viktige å inneha som et enkelt menneske/elev, men som også grunnleggende verdier for et fellesskap i en gruppe. I denne sammenheng har vi fått stifte bekjentskap med noen av Geir O. Hallands tanker og synspunkter gjennom boka: Læreren som leder.
I den anledning har jeg henvendt meg på vegne av lærerne på Langedrag skole til Geir O. med forespørsel om en ”påfyllingskveld” for alle oss.

Ut i fra våre temakvelder har vi i felleskap har vi kommet fram til en problemstilling;
Hvordan skape en inkluderende felleskultur ved å ta i bruk Hallands 6 R´er som etiske verdier for å fremme et godt læringsmiljø på VG1?

Før jeg gir ordet videre til Geir O Halland og hans medarbeidere, synes vi skal ønske Geir O.s Studio Lab. velkomne med en skikkelig applaus. (klapp, klapp, klapp…..)

Her kommer Britt inn med sine replikker om De 6 R´ene med mer (dette må hun supplere her) og det som ble til en tiltaksveske ???

Videre sender han ordet til Hege og Susann for å fortelle om Tiltaksvesken og litt om Hege sier noe om vesken og at Susann tar de med ut på en liten idémyldring, (Er ikke dette ca slik vi avtalte??? ) Jeg vet ikke hva dere tenker si.
Kanskje Susann eller Geir O. kan å si noe om at alle nå har bidratt til å fylle denne Tiltaksvesken her i kveld og at Geir O.Studio Lab. takker for alle de ulike bidragene/ideene.
Eller hva???

Til sist var meningen å si noen avsluttende ord som Konklusjonen for eksempel.

Helt til sist… takker rektor nok en gang Geir O. Studio Lab. for at de ville komme og gir de en positiv forsterkning som f eks ….., videre takker lærerne for frammøte og håper de har hatt nytte a kurset. Til glede for alle har skolen kjøpt inn et eksemplar av Tiltaksvesken til hver av lærene slik at jobbe videre med å fylle den med deres egne og hverandres forslag til tiltak somfremmer en inkluderende felleskultur og som fremmer et godt læringsmiljø.

Til Hege, Susann og Britt I.
Dette er i alle fall noe…. Håper det er til hjelp.

fremlegg v Geir O

Æ heter for Geir O Halland. Æ drive Geiros studiolab. Vi har blidd engasjert for å utvikkel et produkt ut i fra ei problemstilling. Æ har no jobba no´n år i skula sjøl æ da sjø.
De snakke om psykososialt arbeidsmiljø. Ka handle det om da? for elevan, e det Læringsmiljø?Ka må te da for å få te en god læringskultur i klassa? Æ tenkt at æ måtte ta utgangspunkt non verdia æ sjø. Æ har non verdia inni hjerte mitt da for å sætt ting i perspekt.

«En lærer har en del virkemidla for å utvikkel ei hensiktsmessig kultur i et læringsmiljø .

Vi som lærera bør være bevisst på hvilke tiltak vi sett i gang for å sikker den

læringskulturen vi ønske å oppnå. En lærer bør kunn skape gode muligheta før samspill,

konfliktløsning, ha respekt for kvær enkelt, kunne lytt, opparbeid tillit, spre gle´e,

humør og trivsel. Æ trur at hvis vi har et fellesskap med gode relasjona mellom elevan kan vi få et godt læringsmiljø

Her kommer nøkkelverdia inn for å kunn

skap en felles kultur og et inkluderende miljø. Mange ta disse verdian ligger tett på

Kvarander og går over i kvarander.

Dæffor har Æ tenkt at æ mått ta for mæ 6 ord som handle om holdninga.

Respekt- refleksjon - reaksjon - ros - romslighet - og redelighet .

Ved å reflektere over herre R´an kan nøkkelverdian tas vare på.6 R´er i opplæringen ivaretas Opplæringsloven §9a-1

RESPEKT: Skolen må sette opp konkrete mål for det psykososiale miljøet, og arbeide

systematisk og planmessig for å oppnå dem. Skolen må også ha klare rutiner for

hvordan problemer med for eksempel mobbing, rus eller rasisme skal avdekkes og

håndteres.

ROS: Som positivt er med på å styrke elevenes fysiske og psykiske helse

ROMSLIGHET: Et skolemiljø som gir elevene gode læringsbetingelser

REAKSJON: Et skolemiljø som ikke gir elevene skader, sykdommer og helseplager av

noe slag

REFLEKSJON: Alle elever har rett på et godt psykososialt miljø som fremmer helse,

trivsel og læring. Videre sies det, at det er en klar målsetting at skolemiljøet skal være

fritt for destruktiv adferd, og at skolen må arbeide aktivt mot dette målet, - altså et godt

miljø.

REDELIGHET: Et skolemiljø hvor alle elevene kan trives og bidra til at skolen oppleves

som et meningsfullt sted å være.


Da ska æ presenter partneran min Hege Gry og Susann Viola.tirsdag 20. oktober 2009

Geir O S Fabrikk

Hei alle sammen.
I dag har jeg Hege og Ellen Beathe åpnet Geir O s Fabrikk.
Vi har organisert oss slik at vi har jobbet etter metoden masse produksjon. Vi har i dag produsert 30 håndtak og 30 i de bøker pluss at Eb har laget R ene på plakat.
Klem til dere og kos dere med Dyste boka.